اهداف کتابخانه

 

 

 

هدف کتابخانه دانشکده پیراپزشکی ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی به دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و کارمندان دانشکده  می باشد .


 
اهداف این کتابخانه به طور اعم شامل موارد ذیل می باشد :

کمک به برنامه درسی پژوهشی دانشکده

کمک به برنامه ریزی های آموزشی دانشکده

گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی، نشریات ادواری واسناد مدارک، مواد سمعی و بصری و غیره

پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران

بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات

گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع در زمینه­های فعالیت دانشکده و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان

گردآوری و سازماندهی مجموعه­ای از کتب، نشریات ادواری، مواد دیداری و شنیداری، دیسک­های کامپیوتری، پایان نامه­ها و سایر مواد مورد نیاز برنامه­های آموزشی، طرح­های تحقیقاتی و پایان­نامه­های دانشجویان.
 
گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و کتابشناسی عمومی و تخصصی.

 
سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.
 
فراهم آوردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه.
 
شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه­­ها و رشته های آموزشی دانشکده
 
انجام آموزش و راهنمایی­های لازم جهت جستجوی اطلاعات و بهره گیری هر چه بهتر از منابع .
 
ارائه خدمات اطلاع رسانی مرجع و رایانه­ای به کلیه مراجعان اعم از اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر مراجعان.
 
برقراری ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی به جهت رفع کمبود منابع